100 con hạt

Chiều hôm kia lúc đang nấu ăn dưới bếp, Mẹ nghe Chị hai hỏi Ba.
– Ba! nếu Con xếp đủ 100 con hạt, Con ước là Mẹ chưa sinh Em ra, vậy em có biến mất không?
Ba ú ớ không biết trả lời làm sao. Còn Mẹ nghĩ thầm, chắc xếp đến 1000 Con sẽ có tác dụng!

Many thanks for your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s