Phần 4 – 12 tháng ảnh

Bài nộp cho nhóm:

Trang này không biết là paper hay simple nhỉ, nhưng chắc không phải là natural 😀

Còn 1 page làm theo kiểu natural, hic hic… cái này mình đuối nè.

Bắt chước mọi người, not simple :D, tự nhiên không thích làm thuần natural, thấy mọi người chăm cắt hình mà Mình ngưỡng mộ ghê. Mà natural cắt hình mới đẹp!