Simple – Kit Retrospective

Lâu rồi mới viết bài về digitalscrap, không phải hổng làm, mà vì làm xong thấy xấu mù, hổng dám khoe 😀

Đây là 1 trang trong album đang làm, làm xong thấy thích thích, đang còn sung nên khoe luôn:

Nhờ em Chonchon gợi ý mua kit simple, nhờ mọi người hội scrap đồng lòng, nên có được nhiều kit đẹp, cám ơn tất cả!