Nông dân thời @

Mình hay bảo Chồng, sau này về hưu Mình chẳng sợ buồn chán vì có quá nhiều thứ đam mê mà hiện tại không có thời gian đủ để thực hiện. Từ việc thích nấu ăn, mê may vá, giờ lại nhúng 1 tay vào bùn đất. Chắc do cốt làm  nông dân nên không bỏ được đam mê trồng trọt từ cái thời thơ bé. Từ khi có chốn an cư riêng thì cái sở thích đó được tạo điều kiện để thực hiện nghiêm túc hơn. Sau gần “nữa năm” hì hục đào đào, xới xới, cũng có được vài thùng rau khích lệ.

This slideshow requires JavaScript.