Lịch bàn 2012

Xong bộ treo tường, định sẽ ngưng ai ngờ hôm qua xem tác phẩm của em vui và Bác Tiff trong hội scrap thế là nổi hứng trở lại. Còn siêng tự làm bộ số mới, phục vụ cho lịch bàn này thôi mới sợ chứ.

This slideshow requires JavaScript.

Bộ lịch này Mình sẽ rửa ảnh Lab, rồi tìm mua cái đế, loại để dĩa lưu niệm, đặt lên, khỏi đóng gì hết, xài hết năm cắt phần lịch ra bỏ, hình bỏ vào album, 1 công đôi chuyện.

… và đây là thành phẩm: