Bộ số lịch 2014

Rút kinh nghiệm năm trước, đi tìm bộ số đúng nhu cầu của Mình không ra, mất công search, down, unzip xong lại xóa, mất thời gian còn hơn ngồi làm bộ mới. Năm nay làm sẵn 2 mẫu ngang và vuông up lên đây, chia sẻ mọi người thoải mái down về làm cùng cho vui. Mình thì vẫn chưa đụng tới, chắc cũng phải đợi năm hết Tết đến mới ra lò lịch 😀

Bộ số lịch ngang:
lichngang2014

http://www.4shared.com/office/ONYvUB8b/chuotdong_Bosolichngang2014.html

Bộ số lịch vuông:lichvuong2014

http://www.4shared.com/office/n8AlQ-pQce/Chuotdong_Bosolichvuong2014.html

Với bộ số vuông này, mọi người có thể làm lịch 1 tờ 12 tháng như mẫu mình làm cho năm 2013 ở đây:Lich1to-2013